Rodzaje pożyczek

Realizujemy trzy rodzaje pożyczek gotówkowych: – Standardowa (raty kapitałowo odsetkowe) Charakteryzuje się równymi do spłaty ratami rozłożonymi w zakresie rat do 36 miesięcy a dla stałych klientów aż do 60 miesięcy. – Odnawialna odsetkowa (małe raty odsetkowe od pozostałego do

Gotówka od ręki

Pożyczkę wypłacamy gotówką po sporządzeniu umowy lub przelewamy kwotę pożyczki na wskazany numer konta.

Pożyczka na oświadczenie

Wymaganym dokumentem do zawarcia umowy jest dowód osobisty i oświadczenie o posiadanych dochodach. Akceptujemy następujące źródła dochodów: – umowa o pracę. – umowa zlecenie – umowa o dzieło – działalność gospodarcza – działalność rolnicza – renta – emerytura – renta