Raty w KZK

Realizujemy sprzedaż ratalną w współpracujących z nami placówkami handlowymi (wykaz placówek dostępny w zakładce: oferta współpracy). Zakup dowolnych towarów i usług bez wymaganej pierwszej wpłaty w zakresie rat od 2 do 36 miesięcy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

Wymaganym dokumentem do zawarcia umowy jest dowód osobisty i oświadczenie o posiadanych dochodach. Akceptujemy następujące źródła dochodów: – umowa o pracę. – umowa zlecenie – umowa o dzieło – działalność gospodarcza – działalność rolnicza – renta – emerytura – renta