Pożyczka na oświadczenie

Wymaganym dokumentem do zawarcia umowy jest dowód osobisty i oświadczenie o posiadanych dochodach.

Akceptujemy następujące źródła dochodów:
– umowa o pracę.
– umowa zlecenie
– umowa o dzieło
– działalność gospodarcza
– działalność rolnicza
– renta
– emerytura
– renta socjalna
– świadczenie przedemerytalne
– renta strukturalna